KONGSHAMN

År: 2015/2016
Hva: Visuell identitet, Fasade, Dekor, Produkt, Foto, Web.
Kunde: Kongshamn Bryggerestaurant / Kolonial


Kongshamn_2
Kongshamn_1
Kongshamn_3
Kongshamn_3
Kongshamn_2
Kongshamn_5
Kongshamn_6
Kongshamn_9
Kongshamn_8